Microsys OBU

Naplata Mađarske putarine preko GPS praćenja – po kilometru
-Microsys OBU-

Sa našim sistemom MICROSYS OBU za naplatu putarina imate mogućnost da plaćate putarine srazmerno pređenom kilometražom. Naplata se vrši preko elektronskog sistema naplate putarina-HU-GO.

U HU-GO sistemu elektronske naplate putarine obaveza plaćanja se odnosi na sva teretna vozila ukupne dozvoljene mase iznad 3,5 tone na označenim deonicama autoputeva i magistralnih puteva koje podležu obavezi plaćanja putarine. Detaljne informacije o deonicama autoputeva i magistralnih puteva, koje podležu obavezi plaćanja putarine, možete naći na internet stranici hu-go.hu.

Za korišćenje sistema elektornske naplate putarina je neophodno da kreirate HU-GO nalog ukoliko već nemate otvoren nalog koji koristite.

  • Nije potrebna kupovina doadnih uređaja za naplatu putarine (GO-BOX i slično)
  • Naplata putarine se vrši na osnovu postojećeg GPS uređaja Teltonika FMBxxx u odnsu na pređene kilometre
  • Mogućnost alarmiranja u slučaju nedovoljnih sredstava ili iproblema sa konecijom na HU-GO nalogu
  • Izveštaji za aktivnosi vozila kroz Mađarski na HU-GO nalogu

Za sva pitanja nam se možete se obratiti na mail office@microsysplus.com ili na telefon 011 4094 018