Microsys OBU

Elektronska naplata putarina preko GPS praćenja – Microsys OBU

Sa našim sistemom MICROSYS OBU za naplatu putarina imate mogućnost da plaćate putarine u Mađarskoj i Poljskoj srazmerno pređenom kilometražom. Naplata se vrši preko elektronskog sistema naplate putarina HU-GO (Mađarska) ili E-TOLL (Poljska).

U sistemu elektronske naplate putarine obaveza plaćanja se odnosi na sva teretna vozila ukupne dozvoljene mase iznad 3,5 tone na označenim deonicama autoputeva i magistralnih puteva koje podležu obavezi plaćanja putarine. Detaljne informacije o deonicama autoputeva i magistralnih puteva, koje podležu obavezi plaćanja putarine, možete naći na internet stranici nadležih organa Mađarske i Poljske.

Za korišćenje sistema elektornske naplate putarina je neophodno da kreirate HU-GO ili E-TOLL nalog ukoliko već nemate otvoren nalog koji koristite.

  • Nije potrebna kupovina doadnih uređaja za naplatu putarine (GO-BOX i slično)
  • Naplata putarine se vrši na osnovu postojećeg GPS uređaja Teltonika FMBxxx

Za sva pitanja nam se možete se obratiti na mail office@microsysplus.com ili na telefon 011 4094 018