TELEMETRIJA

Na osnovni paket i njegove mogućnosti, ovaj paket pruža i sledeće:

Nivo goriva u realnom vremenu (Nivo goriva sa plovka rezervoara, tj podatak sa putnog računara)
Točenja i istakanja/datum,vreme i lokacija na mapi (Sa plovka rezervoara, tj podatak sa putnog računara)
Potrošnja goriva prosečna i ukupna  (Sa dizni motora, tj podatak sa putnog računara)
Kilometraža sa kilometar sata (Podatak sa putnog računara)
Temperatura motora (Podatak sa putnog računara)
Obrtaji motora (Podatak sa putnog računara)
Brzina kretanja (Podatak sa putnog računara)
Pregled potrošne po danu za izabrani period CAN
Mesečna statistika goriva CAN

Obaveštenja za točenja/istakanja CAN
Potrošnja goriva po diznama CAN