Politika privatnosti

Web sajt microsysplus.com je u vlasništvu i njime upravlja Microsys plus telematiksystem doo. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu microsysplus.com ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Microsys plus telematiksystem doo ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Microsys plus telematiksystem doo ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica. 

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata: 

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta microsysplus.com
 • da koristi sadržaj web sajta microsysplus.com isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. Microsys plus telematiksystem doo se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta microsysplus.com.

Web sajt microsysplus.com sadrži informacije o uslugama Microsys plus telematiksystem doo kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Microsys plus telematiksystem doo nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Web sajt microsysplus.com koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’). Opšti uslovi korišćenja web stranica Microsys plus telematiksystem doo pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše  web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. 

Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije. 

Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta microsysplus.com, odnosno kako bi se:

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge;
 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada;
 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi;
 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima; 
 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti.

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt microsysplus.com:

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za poručivanje prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača;
 • pamte robu i usluge koje su poručene kada se dođe do stranice potvrde kupovine; 
 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu;
 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje;
 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu.

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup web sajtu microsysplus.com koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences).

Microsys plus telematiksystem doo na web sajtu microsysplus.com koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”.  Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta microsysplus.com Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”. Microsys plus telematiksystem doo isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica microsysplus.com u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Microsys plus telematiksystem doo prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi, prilikom popunjavanja kontakt forme ili kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije. Microsys plus telematiksystem doo će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama i uređajima za korišćenje usluga naručenim putem web sajta microsysplus.com ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. Microsys plus telematiksystem doo preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni Microsys plus telematiksystem doo koji prilikom obavljanja posla dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korištenjem web stranica microsysplus.com smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan s ovim Opštim uslovima, uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.  Microsys plus telematiksystem doo zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja web stranica Microsys plus telematiksystem doo, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike.